wpe600131b_0f.jpg

< Home

De belastbaarheid van de zieke werknemer

FML-Reumatoïde artritis

matode artritis

    De verzekeringsartsen van het UWV en ook bedrijfsartsen maken voor de
bepaling van uw mogelijkheden tot werken gebruik van het Claimbeoordelings-
en borgingssysteem (CBBS).
Een onderdeel van het CBBS is de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Deze
lijst bestaat uit 6 rubrieken en elke rubriek is weer onderverdeeld in een aantal
onderwerpen. Bijvoorbeeld komt in de rubriek Dynamische handelingen o.a. de
onderwerpen tillen en (trap)lopen aan de orde. U kunt een complete FML hier-
naast downloaden.

    De Sociale Dokter bewerkt aan de hand van gevolgde nascholingen en vak-
literatuur de FML voor diverse aandoeningen. Als eerste twee specifieke FML’s
kunt u hiernaast de FML voor diabetes en reuma downloaden. Mogelijk volgen er
later nog enkele specifieke FML’s.

 
wpa0ae03e1_0f.jpg