wpe600131b_0f.jpg

< Home

Welkom bij Verzuimsmoes.nl

Enkelverzwikking

 

Hoofdpijn

 

     Veel werkgevers, bedrijfsartsen maar ook werknemers denken vaak
dat een ziekmelding wegens griep, hoofdpijn of een andere klacht een smoes is.
Integendeel! Op deze pagina leest u dat dergelijke klachten wel degelijk
een terechte reden zijn om het werk (deels) te staken.

Griep (influenza):
1. Algemene malaise/slapte   => minder controle over het lichaam (spieren):
   (je zo slap voelen als een      - waardoor een lagere productie (bij topsporters
    vaatdoek)                             betekent dit minder snel/hoog/ver/zwaar)
                                            - waardoor meer kans op ongevallen op het
                                               werk (door struikelen, onzeker staan)

2. (Voorhoofds)pijn               => concentratieproblemen waardoor meer
                                              kans op het maken van fouten/krijgen van on-
                                              gelukken op het werk
                                         => stemmingsverandering waardoor bijvoorbeeld
                                              snellere irritatie t.o. collegae, klanten e.a.

3. Besmettingsgevaar           => via uw handen en aanhoesten kunnen collegae
                                              en klanten besmet raken met het virus. Zij
                                              zitten niet te wachten op een forse griep!

4. Medicatiegebruik              =>  bijwerking codeïne: verminderde concentratie
                                              waardoor meer kans op fouten/ongevallen

Advies 1: Als u elk jaar wordt getroffen door een griep dan is vaccinatie sterk aan
             te bevelen. Dit loont voor zowel de werknemer (minder ziek) als de
             werkgever (minder loondoorbetaling bij ziekteverzuim). Vraag naar de
             mogelijkheden hiervoor bij uw arbodienst/bedrijfsarts.

Advies 2: Mocht u als werknemer wegens bovenstaande toch problemen ondervinden
             met uw werkgever/bedrijfsarts dan kunt u ons vrijblijvend om advies
             vragen. Bel naar 010-4742023 (11.00-19.00) of stuur een e-mail met uw
             vraag naar advies@desocialedokter.nl

Advies 3: Bedenk dat niemand onmisbaar is op zijn/haar werk, dus zet niet uw
             gezondheid of die van een ander op het spel!Hoofdpijn:
De oorzaken van hoofdpijn zijn zeer divers. Van spanningen tot infecties en
tumoren.

1. Concentratieproblemen     => meer kans op het maken van fouten op het werk

2. Stemmingsveranderingen  => snellere irritatie t.o. collegae en klanten.


Enkelverzwikking (distorsie):
Sporten is voor bijna iedereen een gezonde bezigheid! Een kleine negatieve zijde
van sportbeoefening zijn de blessures, zoals een verzwikte enkel of verdraaide knie.
Echter voor de meeste sporters heeft regelmatig sporten (beweging) een positieve
invloed op hun gezondheid. Zo is er bijvoorbeeld minder kans op een hartinfarct,
hoeft een diabetes-patient minder of geen medicijnen te gebruiken en voelt men
zich minder depressief. Verder profiteren werkgevers van hun sportende werknemers
doordat deze minder verzuimen!

1. Locale pijn                       => verminderde concentratie waardoor meer kans
                                              op fouten/ongevallen tijdens de werkzaamheden
                                         => slecht slapen, waardoor ‘s morgens niet uitgerust
                                              met als gevolg (zie hierboven)                                               
                                         => (trap)lopen kan niet of nauwelijks

2. Instabiliteit enkel             => bij (trap)lopen kan de enkel onverwachts zwikken
                                              met als mogelijk gevolg een (bedrijfs)ongeval

Slapeloosheid:
Slapeloosheid (en daardoor slaaptekort) kan vele oorzaken hebben. Meestal vrij
onschuldig en kortdurend, maar soms zit er een ernstig probleem achter.

1. Concentratieproblemen      => meer kans op het maken van fouten/ongevallen
                                               op het werk

Lage rugpijn/spit (lumbago):
Vaak weet men wel hoe men aan deze klachten komt, zoals te zwaar en ondeskundig
tillen. Verbetering van de arbeidsomstandigheden en/of goede voorlichting zijn dan
noodzakelijk. Vraag de werkgever wat er hierover in de RI&E en Plan van aanpak staat.

1. Locale pijn                       => zie de beperkingen bij enkelverzwikking
wpa0ae03e1_0f.jpg
wpc524bfcb.png
wp33612e4a_0f.jpg
Slapeloosheid
Slapeloosheid
Lage rugpijn (spit)