wpe600131b_0f.jpg

< Home

Tarieven

Informatie voor werknemers

 

 

    Als werknemer heeft u meerdere mogelijkheden om ziekteverzuim te
voorkomen of als u onverhoopt toch moet verzuimen dit zo goed mogelijk
te laten verlopen. Veelal is dit voor u gratis of tegen een gereduceerd uurtarief
van € 45/uur.

    Een aantal mogelijkheden vóór dat er sprake is van ziekteverzuim:

1. Elke werkgever moet verplicht een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
opstellen waarin de arbeidsomstandigheden staan beschreven die (mogelijk)
ongunstig zijn. U, als werknemer, moet hierbij worden betrokken. De werkgever
betaalt het onderzoek. Sinds 2011 heeft u als werknemer wettelijk inzagerecht.

2. Indien u vermoedt dat u bij langer doorwerken gaat verzuimen kunt u contact
opnemen met de bedrijfsarts of een andere arbodeskundige (vroeger was dit
het open spreekuur). De werkgever is verplicht dit te organiseren en betaalt ook
de rekening.

    Een aantal mogelijkheden tijdens uw ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid:

3. Als u 6 weken verzuimt moet er een casemanager worden aangesteld door
de werkgever en u. U kunt samen kiezen voor een onafhankelijk casemanager
van De Sociale Dokter. De werkgever betaalt minimaal de helft.
Voor het opstellen van een Plan van aanpak incl. voorbereiding: 2 uur

4. U kunt als werknemer ook kiezen voor een persoonlijke begeleider (personal
social-medical coach) tijdens uw ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid. In principe
betaalt u de rekening. Vooraf kunt u een indicatie krijgen van de kosten.

5. Voor het opstellen van een aanvraag deskundigenoordeel (second opinion) UWV*
als u ontevreden bent over het werkadvies van de bedrijfsarts, of over de re-integratie-
inspanningen van uw werkgever of over het al of niet bestaan van aangepast werk.
Indien niet te ingewikkeld: 1 uur

6. Voor het opstellen van een bezwaarschrift UWV*: Vanaf 1,5 uur

* Essentieel bij de aanvraag is de precieze vraagstelling aan het UWV. Ver-
meldt men niet de juiste gegevens en stelt men niet de juiste vragen dan kan
het antwoord van de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige tegenvallen!

     Bel voor meer informatie vrijblijvend naar: 010 4742023 (11.00-19.00) of
stuur een e-mail met uw vraag naar advies@desocialedokter.nl.
wpa0ae03e1_0f.jpg