wpe600131b_0f.jpg

< Home

Risico- inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Informatie voor de werkgever

 

 

    Uit onderzoek (Arbobalans 2006 - Arbeidsinspectie) blijkt dat ruim een kwart
van het ziekteverzuim zijn oorzaak vindt in de arbeidsomstandigheden! Dit verzuim
kunt u als werkgever grotendeels voorkomen middels een (geactualiseerde) RI&E.

    Het maken van een risico-inventarisatie en evaluatie arbeidsomstandigheden
(RI&E of RIE) is een wettelijke verplichting voor elke werkgever (Arbowet art 5 lid 1).
Bovendien moet de RI&E regelmatig worden geactualiseerd (Arbowet art 5 lid 4).
Ook zelfstandigen (ZZP-ers) die gebruik maken van uitzendkrachten, stagiaires en/of
vrijwilligers moeten een RI&E opstellen (Arbowet art 5 lid 5).

    Nadat de risico’s in uw bedrijf in kaart zijn gebracht moet er een plan van aanpak
worden opgesteld waarin de maatregelen staan om de vastgestelde risico’s te
beperken (Arbowet art 5 lid 3).

    In twee gevallen hoeft u uw RI&E met Plan van aanpak niet te laten toetsen door
een gecertificeerde deskundige (Arbowet art 14 lid 12):
* als uw werknemer(s) totaal max 40 uur/week werken of
* als u maximaal 25 werknemers in dienst heeft en er gebruik is gemaakt van een in
  de CAO goedgekeurde branche-RI&E

Speciaal aanbod (t/m 31-12-2012):
Voor het opstellen van een RI&E met Plan van aanpak welke niet getoetst hoeft te
worden betaald u € 150 (Ter vergelijking: bij arbodiensten betaald u € 660!).
Als extra service kunt u gedurende de geldigheidsduur van de door ons opgestelde
RI&E onze casemanager raadplegen (per e-mail/telefonisch) met vragen rondom
ziekteverzuim en re-integratie. Geheel GRATIS!
Dus toe aan een (vernieuwde) RI&E? Neem dan direct contact met ons op.
wp33612e4a_0f.jpg