wpe600131b_0f.jpg

< Home

Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid

Informatie voor de werknemer

 

FML

    Als je als werknemer wegens ziekte langdurig het werk moet verzuimen komt
er veel op je af! De Sociale Dokter geeft u op deze pagina een beknopt overzicht
waarmee u te maken kan krijgen en waarover u(w werkgever) De Sociale Dokter
om raad kan vragen.

    Als uw ziekteverzuim langer dan 6 weken gaat duren moeten u en uw
werkgever samen een casemanager aanstellen. Deze casemanager bewaakt
alle gemaakte afspraken maar kan in onderling overleg nog veel meer doen.
U kunt ook kiezen voor een persoonlijke begeleider (personal social-medical
coach).
  
     Mocht u het niet eens zijn met de bedrijfsarts over werkhervatting in eigen
of aangepast werk of u vindt de medewerking van uw werkgever bij uw terugkeer
naar uw werk niet voldoende dan kunt u een deskundigenoordeel
(second opinion) aanvragen bij het UWV. De Sociale Dokter kan u hierbij helpen.

    Ook voor professionele hulp bij het aanvragen van een bezwaarprocedure
of een beroepsprocedure kunt u uitstekend terecht bij De Sociale Dokter.

    De verzekeringsartsen van het UWV en ook bedrijfsartsen maken voor de
bepaling van uw mogelijkheden tot werken gebruik van het CBBS. Een onderdeel
van het CBBS is de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Deze lijst bestaat uit
6 rubrieken. Wilt u hier meer over weten klik dan in het menu op FML.   
 
wpa0ae03e1_0f.jpg
wp42f44d79.png
wpc1b3e225.png
wp25e01f4c.png