wpe600131b_0f.jpg

< Home

Van ziekteverzuim tot re-integratie

Over De Sociale Dokter

 

     De Sociale Dokter is een sociaal-medisch adviesbureau op het gebied van
ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid, re-integratie en arbeidsomstandigheden.
Het adviesbureau wordt geleid door een ervaren arts met ruime kennis over de
wettelijke en andere aspecten rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

     Bij de start van het adviesbureau in 1996 lag de nadruk van werkzaamheden
op bezwaar- en beroepsprocedures. Sinds 2002 biedt de nieuwe Wet Verbetering
Poortwachter meer mogelijkheden om al in het begin van de verzuimperiode
gerichte adviezen en begeleiding te geven.

     “Voorkomen is beter is dan genezen” ook bij ziekteverzuim! Door goede
arbeidsomstandigheden en door goede begeleiding van de zieke werknemer en
diens werkgever kan men veel leed en hoge kosten voorkomen of beperken!

     Daarom biedt De Sociale Dokter voor werknemer of werkgever de volgende
diensten aan:
1. Een onafhankelijk casemanager die de langdurig zieke werknemer en diens
werkgever van raad en daad kan voorzien.
2. Een persoonlijk begeleider (personal social-medical coach) voor de verzuimende
werknemer.
3. Het aanvragen van een deskundigenoordeel UWV (second opinion) met daarin
gerichte vragen aan de verzekeringsarts over belasting/belastbaarheid.
4. Het opstellen van een bezwaarschrift Ziektewet/WAO/WIA met daarin gerichte
vragen aan de bezwaarverzekeringsarts UWV.
5. Het opstellen van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van de
arbeidsomstandigheden met Plan van aanpak.
wpe600131b_0f.jpg
wp457bb1de.png
wp45239c87.png