wpe600131b_0f.jpg

< Home

Links

 

 

Mocht u zelf een website hebben met informatie over onderstaande onderwerpen dan kunt
u contact met ons opnemen over een mogelijk wederzijdse link.   

De Sociale Dokter ondersteunt de volgende organisaties:
1. Stichting De Kleine Minimouse: De vrijwilligers van de stichting zijn met hun grote vaarbak
   met radiografisch bestuurbare boten aanwezig op diverse festiviteiten. De netto opbrengst
   komt ten goede aan organisaties die iets positiefs doen voor zieke en gehandicapte kinderen.

Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid & re-integratie
1. Onafhankelijk arbeidsadviseur: In geheel Nederland kunt u bij de arbeidsadviseur terecht
   voor een onafhankelijk, vrijblijvend en gratis advies over werk en re-integratie. Men heeft
   ruim de tijd voor u en zonodig kan men u gericht doorverwijzen. Lees hier meer. PS Helaas
   zijn er sinds 1-1-2011 geen OA’s meer, doordat de regering daarvoor geen geld meer geeft.

2. Veel informatie voor jongeren met een handicap/ziekte en hun (toekomstige) werkgevers.
   O.a. brochures over werken met reuma, slechthorendheid of een spierziekte te downloaden
   vanaf de site www.kenniscentrumcrossover.nl

4. Het CBS stelt allerlei cijfers over ziekteverzuim in relatie tot leefstijlfactoren zoals roken,
   overgewicht en sporten beschikbaar. Tip voor werkgevers. Een sportende werknemer ver-
   zuimt gemiddeld minder (sportblessures bij inbegrepen) dan zijn of haar inactieve collega!

5. Project kabinet: ‘Iedereen doet mee’. Bij 200.000 mensen, zoals gedeeltelijk arbeidsonge-
   schikten, wordt de (arbeids-)participatie vergroot. Bron: Persbericht Min. v SZW 18-9-07

Arbeidsomstandigheden
1. De Arbeidsinspectie is naast een controlerend orgaan ook een bron van veel informatie over
   arbeidsomstandigheden. Voor vele branches (bijvoorbeeld voor kappers en de verpleging &
   verzorging) zijn aparte brochures te downloaden waarin de belangrijkste risico’s op de werk-
   vloer zijn genoemd met hun mogelijke oplossingen.

Sociale zekerheid
1. Voor complete wet- en regelgeving is de website www.overheid.nl een ideale bron.

2. Op www.rechtspraak.nl kunt u complete uitspraken lezen. Ook uitspraken van de Centrale
   Raad van Beroep over arbeidsongeschiktheid. Via een uitgebreide zoekmachine kan men
   zelfs op de naam van uw verzekeringsarts of een ziektebeeld zoeken.

3. AOW naar 66 jaar: Het komende kabinet Rutte vindt dat men straks door moet werken tot
   66 jaar. Niet duidelijk is of er nog uitzonderingen hierop zijn gemaakt, zoals voor mensen
   met “zware beroepen”. Het zal onmogelijk blijken daar een goede omschrijving van te geven.
  
Diverse onderwerpen
1. Onzorgvuldig medisch onderzoek. Het hoogste rechtsorgaan, de CRvB, heeft in een recente
uitspraak weer eens bevestigd dat een medische beoordeling door een geregistreerde
verzekeringsarts moet gebeuren! Veel UWV-artsen zijn (nog) niet geregistreerd! Lees hier
meer over deze uitspraak: CRVB 07/4482 WAO (19-11-09) LJN: BK4600)

wpa0ae03e1_0f.jpg
wp33612e4a_0f.jpg
wp6568db26_0f.jpg