Voor vragen rondom ziekteverzuim

& arbeidsongeschiktheid

Deskundig en betaalbaar

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bij de beoordeling en begeleiding van een werknemer tijdens ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid spelen naast een aantal wetten, zoals de Wet verbetering Poortwachter, de Ziektewet en de WIA ook professionele richtlijnen en leidraden een belangrijke rol. Vaak zijn deze voor een werknemer en ook een MKB-werkgever lastig te begrijpen.

De Sociale Dokter heeft wel die kennis in huis en kan daarmee een verschil maken tussen een goede of slechte re-integratie/uitkering (werknemer) of onnodige loondoorbetalingen (werkgever).

Bel voor een kort telefonisch advies (gratis) of een afspraak naar 0611349749 (ma t/m zat 16.00-18.00).

Copyright © Alle rechten voorbehouden